ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย

.:เข้าสู่ระบบอินทราเน็ตของการรถไฟฯ:.