รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 203161 นายธิติสรรค์ จันทา อดีตพนักงาน
2 132146 นายวิรัตน์ ศรีสมเคราะห์ อดีตพนักงาน
3 187164 นายฤทธิชัย นานาสวัสดิ์ อดีตพนักงาน
4 187164 นายฤทธิชัย นานาสวัสดิ์ อดีตพนักงาน วันเกิดต้องใส่แบบนี้คะ 01/01/2498
5 2036479 นาย สัพสิทธิ์ เปล่งอรุณ พนักงาน
6 2036479 นาย สัพสิทธิ์ เปล่งอรุณ พนักงาน
7 208096 นายสมบัติ เผือกกรุต อดีตพนักงาน
8 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 200633
9 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 200633
10 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 200633
11 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 200633
12 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 200633
13 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน
14 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน
15 200633 นายอินสม สีโวย อดีตพนักงาน
16 1719900 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรพนักงาน
17 051037 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญ
18 051037 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญ
19 051037 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญ
20 002983 นายมนัส ตั้งอั้น อดีตพนักงาน วันเดือนปีเกิดผิด
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 724 หน้าทั้งหมด 14465 รายการ