รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 1481756 นาย สมสุข สุขสดมภ์ ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1481756 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2 1540980 นาย สุริยา ล้วนผาลึก ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1540980 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
3 166941 นายบรรจง เผ่นโผน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 1254385 นาย สมศักดิ์ สุขขีสาร พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
5 135810 นายพล สาระพัดวิเศษ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
6 196314 นายสมพร ม่วงทวี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
7 196314 นายสมพร ม่วงทวี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
8 198953 นายประยูร ตรงต่อกิจ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
9 169424 นายสมบัติ คงปราโมทย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 199444 นายนิวัฒน์ บุญสร้าง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
11 199444 นายนิวัฒน์ บุญสร้าง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
12 199444 นายนิวัฒน์ บุญสร้าง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 217166 นายเสริมศักดิ์ พิมพ์สอน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 199886 นายวิรัตน์ ดิลกวัฒนโยธิน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
15 198953 นายประยูร ตรงต่อกิจ อดีตพนักงาน ระบุวัน/เดือนเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน ถ้าหน้าบัตรไม่มีวันและเดือนเกิดให้ใส่ 01 มกราคม นะคะ
16 1448170 นาย สราวุธ ชุ่มจิตร ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
17 2007480 ร.ต.ท.หญิง พิณอุษา กุลกิจชัยไพบูลย์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
18 2007480 ร.ต.ท.หญิง พิณอุษา กุลกิจชัยไพบูลย์ พนักงาน ขาดเอกสาร - บัตรประจำเจ้าหน้าที่ (ด้านหน้า)
19 2007480 ร.ต.ท.หญิง พิณอุษา กุลกิจชัยไพบูลย์ พนักงาน ขาดเอกสาร - บัตรประจำเจ้าหน้าที่ (ด้านหน้า)
20 1234567 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 911 หน้าทั้งหมด 18210 รายการ