รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 223053 นายจักกฤช ธเนศภัทรกุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2 216516 นายไพบูลย์ บุญโสม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
3 053423 นายพิชัย สังข์เปรม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 186523 นายเจริญ สุขสำราญ อดีตพนักงาน เอกสารอ้างอิง-ผิดคน
5 186523 นายเจริญ สุขสำราญ อดีตพนักงาน เอกสารอ้างอิง-ผิดคน
6 186532 นายสมทบ กายจริต อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
7 186532 นายสมทบ กายจริต อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
8 1572050 นาย ธันวา จันทะกิจ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
9 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
11 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
12 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 211455 นายทูล บัวบุญ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
15 183924 นายประพันธ์ จุลาภา พนักงาน เลือกสถานะผู้ใชงานผิด
16 183924 นายประพันธ์ จุลาภา พนักงาน เลือกสถานะผู้ใชงานผิด
17 183924 นายประพันธ์ จุลาภา พนักงาน เลือกสถานะผู้ใชงานผิด
18 183924 นายประพันธ์ จุลาภา พนักงาน เลือกสถานะผู้ใชงานผิด
19 2046943 ด.ต. สรพงษ์ อินทนงค์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
20 2046943 ด.ต. สรพงษ์ อินทนงค์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1081 หน้าทั้งหมด 21609 รายการ