รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 170631 นายปราโมช เชิดชูพงษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2 170631 นายปราโมช เชิดชูพงษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
3 170631 นายปราโมช เชิดชูพงษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
5 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
6 217716 นายวิโรจน์ จินดานิรดุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
7 217716 นายวิโรจน์ จินดานิรดุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
8 217264 นายพยงค์ ยนจอหอ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
9 217264 นายพยงค์ ยนจอหอ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 223701 นายบำรุง เย็นจะบก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
11 181524 นายโสภณ พหลเวช อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
12 181524 นายโสภณ พหลเวช อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 181524 นายโสภณ พหลเวช อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 181524 นายโสภณ พหลเวช อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
15 144745 นายบุญส่ง ดิษคุ้ม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
16 1448455 น.ส. รัตติยากรณ์ แผ่นทรัพย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
17 167395 นายณรงค์ เส่งถิ่น อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
18 217442 นายสุนทร คิดถาง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
19 217442 นายสุนทร คิดถาง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
20 1572476 นาย ภาคภูมิ สวัสดีดวง ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1572476 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ