รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 2006591 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน
2 2006591 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน
3 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
4 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
5 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
6 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
7 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
8 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
9 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
10 204475 นายกุลนชาติ ผุดผ่อง อดีตพนักงาน
11 203576 นายเสนอ ยังสีนาด อดีตพนักงาน
12 180953 นายศิลป์ชัย สมทัศน์ อดีตพนักงาน
13 201345 นายบุญถม ทองยศ อดีตพนักงาน
14 1382778 นาย สาโรจน์ บุญชูวงศ์ พนักงาน
15 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
16 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
17 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
18 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
19 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
20 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ