รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 158460 นายสุดใจ ปิ่นเพ็ชร อดีตพนักงาน
2 158460 นายสุดใจ ปิ่นเพ็ชร อดีตพนักงาน
3 197885 นายสุวรรณ วงค์ชาชม อดีตพนักงาน
4 197885 นายสุวรรณ วงค์ชาชม อดีตพนักงาน
5 1511484 นาย ธำมรงค์ ศรีภิรมย์ พนักงาน
6 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
7 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
8 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
9 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
10 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
11 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
12 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
13 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
14 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
15 153655 นายประภาส มุสิเกตุ อดีตพนักงาน
16 201771 นายเสน่ห์ เผือกล้อม อดีตพนักงาน
17 2036869 ด.ต. บุญลือ กรรขำ พนักงาน
18 2036869 ด.ต. บุญลือ กรรขำ พนักงาน
19 208514 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน
20 3960100 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารไม่ถูกต้อง รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ