รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
181 206964 นายอำนวย ปู่สวัสดิ์ อดีตพนักงาน
182 020484 นายคำสิงห์ สายเสมา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 020484
183 020484 นายคำสิงห์ สายเสมา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 020484
184 020484 นายคำสิงห์ สายเสมา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 020484
185 020484 นายคำสิงห์ สายเสมา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 020484
186 020484 นายคำสิงห์ สายเสมา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 020484
187 201876 นายสมชาติ พันธุรัตน์ อดีตพนักงาน
188 208080 นายสมเดช คงปรีชา อดีตพนักงาน
189 196004 นายอนิรุทธ สุขเกษม อดีตพนักงาน
190 203825 นายรัศมี แก้วอุดร อดีตพนักงาน ขาดเอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรอดีต (สีส้ม)
191 202846 นายละเอียด มิ่งไธสงค์ พนักงาน เอกสารแนบไม่ถูกต้อง
192 015914 นายประดิษฐ์ สิงหลักษณ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 015914
193 167591 นายสมใจ ด่านกระโทก อดีตพนักงาน
194 167591 นายสมใจ ด่านกระโทก อดีตพนักงาน
195 167591 นายสมใจ ด่านกระโทก อดีตพนักงาน
196 128732 นายมนต์ สิทธิสุทธิ์ อดีตพนักงาน วันที่ต้องแก้ไขเป็น 01/01/2484
197 128732 นายมนต์ สิทธิสุทธิ์ อดีตพนักงาน วันที่ต้องแก้ไขเป็น 01/01/2484
198 188665 นางสมพิศ เฉลยนาค อดีตพนักงาน
199 188665 นางสมพิศ เฉลยนาค อดีตพนักงาน
200 189432 นายสมนึก สมยา อดีตพนักงาน
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ