รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
181 154112 นางสิริวรรณ รักกุศล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
182 063745 นายเจริญ โตสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
183 063745 นายเจริญ โตสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
184 212726 นายทวีศักดิ์ บัวสุข อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ ( ด้านหน้า )
185 063745 นายเจริญ โตสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
186 063745 นายเจริญ โตสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
187 063745 นายเจริญ โตสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
188 063745 นายเจริญ โตสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
189 014545 นายปราโมทย์ ยิ้มดี อดีตพนักงาน วันเกิดผิด ต้องเป็น 01-01-2480
190 014545 นายปราโมทย์ ยิ้มดี อดีตพนักงาน วันเกิดผิด ต้องเป็น 01-01-2480
191 209306 นายประยูร เปาลิวัฒน์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
192 209306 นายประยูร เปาลิวัฒน์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
193 004063 นายธนะสิทธิ์ แดงสังวาลย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
194 004063 นายธนะสิทธิ์ แดงสังวาลย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
195 004063 นายธนะสิทธิ์ แดงสังวาลย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
196 207022 นายไพรัช วงศ์วาลย์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
197 207022 นายไพรัช วงศ์วาลย์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
198 207022 นายไพรัช วงศ์วาลย์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
199 207022 นายไพรัช วงศ์วาลย์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
200 207022 นายไพรัช วงศ์วาลย์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ