รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
181 184433 นายอวยชัย สุขมั่น อดีตพนักงาน
182 1540928 นาย ปรัญชญา วงษ์สัมพันธ์ ลูกจ้าง
183 207163 นายกฤษณะ ทากะถา อดีตพนักงาน
184 207163 นายกฤษณะ ทากะถา อดีตพนักงาน
185 207163 นายกฤษณะ ทากะถา อดีตพนักงาน
186 182325 นายวิชาญ ชุ่มจันทร์ อดีตพนักงาน
187 182325 นายวิชาญ ชุ่มจันทร์ อดีตพนักงาน
188 182325 นายวิชาญ ชุ่มจันทร์ อดีตพนักงาน
189 182325 นายวิชาญ ชุ่มจันทร์ อดีตพนักงาน
190 182325 นายวิชาญ ชุ่มจันทร์ อดีตพนักงาน
191 182325 นายวิชาญ ชุ่มจันทร์ อดีตพนักงาน
192 208274 นายเต๊าะ บุตรน้ำเพ็ชร อดีตพนักงาน
193 208274 นายเต๊าะ บุตรน้ำเพ็ชร อดีตพนักงาน
194 208274 นายเต๊าะ บุตรน้ำเพ็ชร อดีตพนักงาน
195 077166 นายเสนาะ ฤกษ์ดี อดีตพนักงาน ระบุวันและเดือนเกิดผิด รบกวนระบุวันและเดือนเกิดเป็น 01/01 นะคะ
196 020156 นายชม แก้วมีชัย อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรบำนาญ(สีส้ม)
197 2002959 ด.ต. นาวิน บัวสอาด พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงาน
198 2036766 ด.ต. อดิศักดิ์ บุรงค์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงาน
199 2036766 ด.ต. อดิศักดิ์ บุรงค์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงาน
200 2036766 ด.ต. อดิศักดิ์ บุรงค์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงาน
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ