รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
181 1573030 น.ส. โชติกา มากเทพพงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
182 1573030 น.ส. โชติกา มากเทพพงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
183 1573030 น.ส. โชติกา มากเทพพงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
184 1573030 น.ส. โชติกา มากเทพพงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
185 1573030 น.ส. โชติกา มากเทพพงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
186 1573030 น.ส. โชติกา มากเทพพงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
187 223612 นายนริศ ขามรัตน์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
188 1572751 นาย ปริญญา อ่วมเสม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
189 1572751 นาย ปริญญา อ่วมเสม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
190 2046943 ด.ต. สรพงษ์ อินทนงค์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
191 2046943 ด.ต. สรพงษ์ อินทนงค์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
192 1572866 นาย จตุรงค์ บุญนวล ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
193 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
194 1573004 น.ส. น้ำผึ้ง สุขสำราญ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
195 1573028 น.ส. ธันวานันท์ มั่นกตัญญู ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
196 1573016 นาย รณกฤต บุญดีศิริพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
197 1573016 นาย รณกฤต บุญดีศิริพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
198 1573016 นาย รณกฤต บุญดีศิริพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
199 1573016 นาย รณกฤต บุญดีศิริพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
200 1573016 นาย รณกฤต บุญดีศิริพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ