รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
21 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
22 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
23 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
24 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
25 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
26 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
27 204785 นายมานิต ดวงภุมเมศ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
28 212815 นายองอาจ พลอยศรีไพร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
29 1448144 นาย พิเชษฐ วงศ์เครือ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
30 1571551 นาย ณัฐชนน ไผ่แสง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
31 1571563 นาย พงศธร ธานุชาติ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
32 1552414 นาย เกรียงศักดิ์ สาคเรศ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
33 1571549 นาย อานนท์ แซ่อุ่ย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
34 1571549 นาย อานนท์ แซ่อุ่ย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
35 1552464 นาย เชิญตะวัน ผู้เพียรพูล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
36 3330100 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
37 1517408 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
38 1517408 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
39 1517408 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
40 1517408 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ