รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
21 199284 นายไพโรจน์ รัตนวิชัย อดีตพนักงาน
22 205365 นายสนั่น จันขันสี อดีตพนักงาน
23 105320 นายจันลา พรหมน้อย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 105320
24 105320 นายจันลา พรหมน้อย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 105320
25 105320 นายจันลา พรหมน้อย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 105320
26 0426694 นาย ไพรัตน์ มีกรงาม พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 0426694
27 0426694 นาย ไพรัตน์ มีกรงาม พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 0426694
28 068744 นายไมตรี ประไพภูมิ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 068744
29 2031273 ด.ต. ศุภกร จำรัส พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2031273
30 023421 นายบุญนาค วัฒนคุ้ม อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 023421
31 084766 นายธงชัย เชี่ยวเชิงศึก อดีตพนักงาน
32 176005 นายประสิทธ์ อินจันทร์ อดีตพนักงาน
33 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง
34 1459715 น.ส. กติกา แคล้วโยธา ลูกจ้าง
35 1459715 น.ส. กติกา แคล้วโยธา ลูกจ้าง
36 205091 นายชัยยันต์ ยรรยงดิลก อดีตพนักงาน
37 205091 นายชัยยันต์ ยรรยงดิลก อดีตพนักงาน
38 205091 นายชัยยันต์ ยรรยงดิลก อดีตพนักงาน
39 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
40 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ