รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
21 1572476 นาย ภาคภูมิ สวัสดีดวง ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1572476 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
22 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
23 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
24 1459973 น.ส.กัญญาณัฐ มีวงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
25 1448716 นาย วรากร นวลปาน ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
26 1459973 น.ส.กัญญาณัฐ มีวงษ์ ลูกจ้าง เห็นเลขบัตรประชาชนไม่ครบ
27 1041568 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรบำนาญสีส้ม
28 1041568 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรบำนาญสีส้ม
29 202474 นายสุเชาว์ แสนบุญศิริ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 202474 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
30 202474 นายสุเชาว์ แสนบุญศิริ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 202474 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
31 223311 นายอนรรฆพันธุ์ เชยชม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
32 223603 นายคชรัฐ ศุภกิจ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
33 218952 นายพรพจน์ จันทร์ทิม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
34 223726 นายไพฑูรย์ นวลตระกาล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
35 223726 นายไพฑูรย์ นวลตระกาล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
36 223726 นายไพฑูรย์ นวลตระกาล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
37 223726 นายไพฑูรย์ นวลตระกาล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
38 211854 นายสิทธิพร ซุยพรม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
39 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน (ด้านหน้า)?ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และเอกสารบัตรประชาชน
40 1448716 นาย วรากร นวลปาน ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน (ด้านหน้า)?ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และเอกสารบัตรประชาชน
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ