รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
41 1517408 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
42 1539900 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
43 111951 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
44 2045023 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
45 2045023 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
46 2045023 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
47 2045023 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
48 2045023 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
49 214745 นายสนั่น ปลอดฤทธิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
50 160724 นายสุรพล เลี้ยงเจริญ อดีตพนักงาน เอกสารบัตรผิดคน
51 106634 นายละม้าย ปิ่นทองคำ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
52 106634 นายละม้าย ปิ่นทองคำ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
53 212726 นายทวีศักดิ์ บัวสุข อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
54 214745 นายสนั่น ปลอดฤทธิ์ อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนกับบัตรบำนาญ(สีส้ม)
55 106324 นายประจักษ์ เย็นวารี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
56 216994 นายเขมพิสิษฐ์ ดาศรี อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนกับบัตรบำนาญ(สีส้ม)
57 216994 นายเขมพิสิษฐ์ ดาศรี อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนกับบัตรบำนาญ(สีส้ม)
58 216994 นายเขมพิสิษฐ์ ดาศรี อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนกับบัตรบำนาญ(สีส้ม)
59 216994 นายเขมพิสิษฐ์ ดาศรี พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนกับบัตรบำนาญ(สีส้ม)
60 216994 นายเขมพิสิษฐ์ ดาศรี อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนกับบัตรบำนาญ(สีส้ม)
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ