รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล วันที่สมัคร
41 138080 นางบัญญัติ จูฑะภักดี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
42 138080 นางบัญญัติ จูฑะภักดี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
43 138080 นางบัญญัติ จูฑะภักดี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
44 2044579 นาย เด่นชัย สัมฤทธิ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
45 2044579 นาย เด่นชัย สัมฤทธิ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
46 2042038 นาย มนัส เล็กเจีย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
47 2042038 นาย มนัส เล็กเจีย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
48 2042753 นาย ศุภฤกษ์ ดำรงวีระวิทย์ พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
49 2042674 นาย อานนท์ แสงส่ง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
50 2042674 นาย อานนท์ แสงส่ง พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
51 2042038 นาย มนัส เล็กเจีย พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
52 2042038 นาย มนัส เล็กเจีย พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
53 2042753 นาย ศุภฤกษ์ ดำรงวีระวิทย์ พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
54 2042753 นาย ศุภฤกษ์ ดำรงวีระวิทย์ พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
55 153080 นายทัด ด้วงใหญ่ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
56 2041371 นาย กำพล ไพเราะ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
57 2041371 นาย กำพล ไพเราะ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
58 2041371 นาย กำพล ไพเราะ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
59 2044440 นาย สถิตย์ รัตนภูมิ พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
60 2044440 นาย สถิตย์ รัตนภูมิ พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1058 หน้าทั้งหมด 21144 รายการ