รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
41 217770 นายอภิชาติ ฉัตรเกษ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
42 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ (ด้านหน้า) ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
43 1448716 นาย วรากร นวลปาน ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ (ด้านหน้า) ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
44 1448704 นาย ทิชากร ศรีแก้วเมือง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
45 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
46 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
47 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
48 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
49 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
50 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
51 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
52 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
53 222995 นายดุลยพงษ์ ศรีนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
54 223532 นายตระการ จีนกลับ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
55 223532 นายตระการ จีนกลับ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
56 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
57 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
58 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
59 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
60 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ