รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
41 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
42 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
43 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
44 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
45 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
46 1459703 น.ส. รุ่งนภา สวงรัมย์ ลูกจ้าง สัญญาจ้างไม่ชัดเจน
47 0714754 นาย อำคา ทวีชัย พนักงาน ระบุวันเกิดผิด
48 199275 นายทองอยู่ สะแกคุ้ม อดีตพนักงาน
49 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
50 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
51 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
52 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
53 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
54 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
55 116363 นายสมคิด พรมแดง อดีตพนักงาน
56 2036998 ด.ต. อยุทธยา ฉุ้นย่อง พนักงาน
57 177800 นายสมลักษณ์ ธรรมกูล อดีตพนักงาน
58 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
59 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
60 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ