รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 171352 นายสิน ศรีเมือง อดีตพนักงาน ระบุปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
62 185571 นายชนิน เลขาขำ อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน กรอกวันและเดือนเกิดเป็นวันที่ 1 มกราคมนะคะ
63 178122 นางส้มลิ้ม พูลเต็ม อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
64 174863 นายจงจิตร พูลเต็ม อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
65 174863 นายจงจิตร พูลเต็ม อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
66 174863 นายจงจิตร พูลเต็ม อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
67 174863 นายจงจิตร พูลเต็ม อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
68 201931 นายสมชัย วิทักษาบุตร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
69 189760 นายสมชาย แสงทองน้อย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
70 166763 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
71 166763 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
72 161091 นายเนิม ไกรวิมล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
73 114884 นายสุธีร์ พลอยสุข อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
74 202413 นายพงศ์ศักดิ์ ผลเกิด อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
75 202413 นายพงศ์ศักดิ์ ผลเกิด อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
76 202413 นายพงศ์ศักดิ์ ผลเกิด อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
77 202413 นายพงศ์ศักดิ์ ผลเกิด อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
78 026496 นายหยิน โตจุ้ย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
79 217000 นายธารา เพลินจิตต์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
80 217000 นายธารา เพลินจิตต์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ