รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
62 186133 นายปรีชา คำเพราะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
63 223621 นายประโยชน์ โอฐยิ้มพราย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
64 223621 นายประโยชน์ โอฐยิ้มพราย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
65 223621 นายประโยชน์ โอฐยิ้มพราย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
66 223621 นายประโยชน์ โอฐยิ้มพราย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
67 223621 นายประโยชน์ โอฐยิ้มพราย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
68 1448792 นาย กล้าณรงค์ ผการัตน์ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
69 1448792 นาย กล้าณรงค์ ผการัตน์ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
70 1448778 นาย นุติพงษ์ เกิดทรัพย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
71 1448778 นาย นุติพงษ์ เกิดทรัพย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
72 1448572 นาย ไตรภพ ภู่สอาด ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และเอกสารบัตรประชาชน
73 1448625 นาย วศิน สมานกสิกรรม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
74 1448625 นาย วศิน สมานกสิกรรม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
75 1552634 นาย พรเทพ ง่วนหอม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
76 1448780 นาย พรรษา คุ้มศิริ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
77 1448780 นาย พรรษา คุ้มศิริ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
78 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
79 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
80 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ