รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
62 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
63 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
64 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
65 167192 นายเลี่ยน วรกิจ อดีตพนักงาน
66 155496 นายถิ้น ขุนฤทธิ์ อดีตพนักงาน
67 208283 นายสุทิน เพ็ชรพวง อดีตพนักงาน
68 1459727 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง
69 1459727 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง
70 1459727 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง
71 1459727 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง
72 208486 นายวีระ สร้อยสั้น อดีตพนักงาน
73 208486 นายวีระ สร้อยสั้น อดีตพนักงาน
74 208495 นายสาธร สินปรุ อดีตพนักงาน
75 208495 นายสาธร สินปรุ อดีตพนักงาน
76 208495 นายสาธร สินปรุ อดีตพนักงาน
77 207225 นายสถาพร เปลี่ยนเฉย อดีตพนักงาน
78 161233 นายอุดม ศิริวัฒน์ อดีตพนักงาน ปี พ.ศ. ผิด ต้องเป็น 2493
79 2036845 ด.ต. นิคม แก้วเทพ พนักงาน สำเนาบัตรผิดคะ เป็นของ ด.ต.บัญญัติ ดีมาก
80 2036845 ด.ต. นิคม แก้วเทพ พนักงาน สำเนาบัตรผิดคะ เป็นของ ด.ต.บัญญัติ ดีมาก
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ