รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
82 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
83 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
84 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
85 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
86 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
87 127904 นายสำรวย เข็มทอง อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ (ด้านหน้)
88 125230 นายสุพล ทับเคลียว อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 125230 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
89 125230 นายสุพล ทับเคลียว อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 125230 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
90 125230 นายสุพล ทับเคลียว อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 125230 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
91 212815 นายองอาจ พลอยศรีไพร อดีตพนักงาน รบกวนถ่ายบัตรประชาชนและบัตรบำนาญ ให้เห็นข้อมูลทั้งบัตรด้วยค่ะ
92 212815 นายองอาจ พลอยศรีไพร อดีตพนักงาน รบกวนถ่ายบัตรประชาชนและบัตรบำนาญ ให้เห็นข้อมูลทั้งบัตรด้วยค่ะ
93 212815 นายองอาจ พลอยศรีไพร อดีตพนักงาน รบกวนถ่ายบัตรประชาชนและบัตรบำนาญ ให้เห็นข้อมูลทั้งบัตรด้วยค่ะ
94 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
95 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
96 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
97 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
98 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
99 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
100 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ