รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 1448388 นาย ศราวุทธ ศิริธร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
82 072302 นายประจวบ หนูนาค อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
83 072320 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เอกสารแนบไม่ถูกต้อง
84 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
85 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
86 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
87 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
88 223470 นายนัธทวัฒน์ ผาสุข อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
89 2047088 ส.ต.ท.หญิง พัชมณฑ์ มีแก้ว พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
90 2046620 ด.ต.หญิง รัตติยา หนูแสง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
91 2046620 ด.ต.หญิง รัตติยา หนูแสง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
92 2046620 ด.ต.หญิง รัตติยา หนูแสง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
93 2046929 ด.ต. วีระวัฒน์ เย็นทั่ว พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
94 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
95 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
96 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
97 2046527 ด.ต. ธนโชติ คงโนนกอก พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
98 2047088 ส.ต.ท.หญิง พัชมณฑ์ มีแก้ว พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
99 223400 นายวิเชษ ดีประดิษฐ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
100 2046383 ร.ต.อ.หญิง มัณฑนา รักวงษ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 1081 หน้าทั้งหมด 21609 รายการ