รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 1573145 น.ส. ปวีณา อมรเวช ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
82 1573145 น.ส. ปวีณา อมรเวช ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
83 1573145 น.ส. ปวีณา อมรเวช ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
84 1573145 น.ส. ปวีณา อมรเวช ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
85 1448819 นาย รัชชานนท์ เซ่งเข็ม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
86 1448807 นาย สานันต์ สุวรรณเรือง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
87 1448584 นาย พงษ์ศักดิ์ บางแช่ม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
88 223691 นายศุภมิตร วิทยาบำรุง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
89 1448687 นาย สราวุฒิ มณีประพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
90 1448687 นาย สราวุฒิ มณีประพันธ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
91 217743 นายถาวร คำจุมพล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
92 2047131 นาย พิพัฒน์ เพาะพูล พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
93 2047131 นาย พิพัฒน์ เพาะพูล พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
94 1448601 นาย วัฒนา เรือนคุ้ม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
95 1448601 นาย วัฒนา เรือนคุ้ม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
96 190336 นายโกศล แต้มใจ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 190336 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
97 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน ระบุเลขบัตร ปชช ไม่ตรงตามหน้าบัตร
98 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน ระบุเลขบัตร ปชช ไม่ตรงตามหน้าบัตร
99 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน ระบุเลขบัตร ปชช ไม่ตรงตามหน้าบัตร
100 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน ระบุเลขบัตร ปชช ไม่ตรงตามหน้าบัตร
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ