รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 204183 นายณัฐพงษ์ วงศ์สินธน อดีตพนักงาน
82 0375895 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน
83 0375895 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน
84 178662 นายสำรวย ปิ่นแก้ว อดีตพนักงาน
85 186001 นายสมนึก หวังตอ อดีตพนักงาน
86 210221 นายประเสริฐ สุขเกษตร อดีตพนักงาน
87 210221 นายประเสริฐ สุขเกษตร อดีตพนักงาน
88 203692 นายภานุวัฒน์ บุญมา อดีตพนักงาน
89 159624 นายเมธาสิทธิ์ ช่วยภักดี อดีตพนักงาน
90 2037124 ด.ต. สมศักดิ์ ผิวอ่อน พนักงาน
91 2037124 ด.ต. สมศักดิ์ ผิวอ่อน พนักงาน
92 108920 นางบรรยงศรี แย้มนิยม อดีตพนักงาน
93 1544297 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เอกสารแนบไม่ถูกต้อง เป็นของนายสรวิศ ทองเนื้อห้า
94 2037033 ส.ต.ท. ณัฏฐพงศ์ เวชชศาสตร์ พนักงาน
95 2036663 ด.ต. ฉัตรมงคล แสงนาค พนักงาน
96 1447853 นาย ธนบุตร เอียกพงษ์ ลูกจ้าง
97 1447877 น.ส. ธนาพร โทศรี ลูกจ้าง
98 2036766 ด.ต. อดิศักดิ์ บุรงค์ พนักงาน
99 2036974 ด.ต. ศุภชัย รัตนปรานต์ พนักงาน
100 2036974 ด.ต. ศุภชัย รัตนปรานต์ พนักงาน
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ