รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
101 217592 นายอุเทน ประทุมมินทร์ อดีตพนักงาน ระบุเลขบัตร ปชช ไม่ตรงตามหน้าบัตร
102 191643 นายบุญธรรม โตมีบุญ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 191643 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
103 191643 นายบุญธรรม โตมีบุญ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 191643 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
104 150985 นายสำเริง ฉ่ำไกร อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 150985 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
105 206203 นายไพบูลย์ ม่วงผงาด อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 206203 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
106 204902 นายสุวิทย์ หนูแก้ว อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 204902 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
107 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
108 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
109 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
110 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
111 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
112 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
113 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
114 216021 นายเตือน ปลีกกล้วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
115 214914 นายอภิชาติ เขียวคำ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
116 1573107 นาย เจตนิพัทธ์ เจียรประดิษฐ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
117 2135481 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน
118 2135481 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน
119 1572191 นาย สาธิต แก้วเกิด ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
120 1572866 นาย จตุรงค์ บุญนวล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ