รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
101 101370 นายภัยยันต์ เดชบำรุง อดีตพนักงาน
102 207083 นายสรศักดิ์ ลายภูษา อดีตพนักงาน เอกสารแนบ 1 สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแนบ 2 สำเนาบัตรอดีต สีส้ม
103 1382027 นาย กนกศิลป์ รักกุศล พนักงาน เอกสารแนบ 1 สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแนบ 2 สำเนาบัตรพนักงาน
104 1382027 นาย กนกศิลป์ รักกุศล พนักงาน เอกสารแนบ 1 สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแนบ 2 สำเนาบัตรพนักงาน
105 1382027 นาย กนกศิลป์ รักกุศล พนักงาน เอกสารแนบ 1 สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแนบ 2 สำเนาบัตรพนักงาน
106 207154 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประเทศ อดีตพนักงาน
107 207154 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประเทศ อดีตพนักงาน
108 207154 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประเทศ อดีตพนักงาน
109 207154 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประเทศ อดีตพนักงาน
110 207154 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประเทศ อดีตพนักงาน
111 196961 นายสุข ปัญญา อดีตพนักงาน เอกสารแนบ 2 บัตรประจำตัวสีส้ม ของอดีต
112 196961 นายสุข ปัญญา อดีตพนักงาน เอกสารแนบ 2 บัตรประจำตัวสีส้ม ของอดีต
113 196961 นายสุข ปัญญา อดีตพนักงาน เอกสารแนบ 2 บัตรประจำตัวสีส้ม ของอดีต
114 196961 นายสุข ปัญญา อดีตพนักงาน เอกสารแนบ 2 บัตรประจำตัวสีส้ม ของอดีต
115 145813 นายไพโรจน์ ปิณฑะบุตร อดีตพนักงาน
116 203825 นายรัศมี แก้วอุดร อดีตพนักงาน
117 097751 นายจันทร์ มั่นจิตร อดีตพนักงาน
118 171591 นายจง พึ่งมั่น อดีตพนักงาน
119 105160 นายโสฬส เจนาคม อดีตพนักงาน
120 203805 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ