รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว



หากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
101 2036974 ด.ต. ศุภชัย รัตนปรานต์ พนักงาน
102 2036974 ด.ต. ศุภชัย รัตนปรานต์ พนักงาน
103 2036974 ด.ต. ศุภชัย รัตนปรานต์ พนักงาน
104 208470 นางอังคณา นาคเสวก อดีตพนักงาน
105 2036637 ร.ต.ต. วีรวัฒน์ วันเพ็ญ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
106 2036792 ด.ต. สมพร ซื่อสัตย์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
107 2036792 ด.ต. สมพร ซื่อสัตย์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
108 2037136 ส.ต.ท. ยศพนธ์ จ่ายะสิทธิ์ พนักงาน
109 2036572 ร.ต.อ. วิสา โมรายันต์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน และ สำเนาบัตรประชาชน ไม่ชัด
110 2036716 ด.ต. พุทธิพงษ์ พูลสุข พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
111 2036716 ด.ต. พุทธิพงษ์ พูลสุข พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
112 2036716 ด.ต. พุทธิพงษ์ พูลสุข พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
113 2036821 ด.ต.หญิง ชีวี โพธิ์ขาว พนักงาน
114 2037007 ด.ต. อรรณพ ราชวงศ์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
115 2037007 ด.ต. อรรณพ ราชวงศ์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
116 2037007 ด.ต. อรรณพ ราชวงศ์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
117 2037007 ด.ต. อรรณพ ราชวงศ์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
118 2037007 ด.ต. อรรณพ ราชวงศ์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
119 2036778 ส.ต.อ. อนุวัฒน์ หันทยุง พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
120 2036558 ร.ต.อ.หญิง จีระรัช โพธิติ พนักงาน
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ