รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
101 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
102 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
103 202511 นายสมนึก ฤทธิ์สุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
104 217043 นายบุญเลิศ ทองใบ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
105 214754 นางวันทนี เฉลียวพจน์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
106 214754 นางวันทนี เฉลียวพจน์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
107 187271 นายสินธุ มณีฉาย อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ
108 187271 นายสินธุ มณีฉาย อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร-บัตรบำนาญ
109 212833 นายออมสิน แสงฝาก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
110 212833 นายออมสิน แสงฝาก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
111 212833 นายออมสิน แสงฝาก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
112 212833 นายออมสิน แสงฝาก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
113 212833 นายออมสิน แสงฝาก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
114 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
115 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
116 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
117 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
118 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
119 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
120 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ