รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล วันที่สมัคร
121 2042521 นาย ภาณุพงศ์ วงศ์กราย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
122 2042832 นาย พรรวี แก้วสีเหลือง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
123 214293 นายพินิตย์ เขม้นการไถ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
124 214293 นายพินิตย์ เขม้นการไถ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
125 214293 นายพินิตย์ เขม้นการไถ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
126 215662 นายชาญวิทย์ เทพมณี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
127 215662 นายชาญวิทย์ เทพมณี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
128 2044763 นาย ชาญณรงค์ วัฒนจัง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
129 2044763 นาย ชาญณรงค์ วัฒนจัง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
130 2044543 นาย ปรีชา เอี่ยมบ้านโคก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
131 2044543 นาย ปรีชา เอี่ยมบ้านโคก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
132 2044543 นาย ปรีชา เอี่ยมบ้านโคก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
133 2044543 นาย ปรีชา เอี่ยมบ้านโคก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
134 2044543 นาย ปรีชา เอี่ยมบ้านโคก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
135 2044543 นาย ปรีชา เอี่ยมบ้านโคก พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
136 2042301 นาย ศุุภชัย ปันศรี พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
137 2043305 น.ส. ปิยะฉัตร เก็บผิวงาม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
138 2044062 นาย ศิวา กันยาสาย พนักงาน ไม่มีชื่อและเลขบนบัตร ประชาชน เอกสารจ้างงานไม่มีชื่อผู้สมัคร
139 2044062 นาย ศิวา กันยาสาย พนักงาน ไม่มีชื่อและเลขบนบัตร ประชาชน เอกสารจ้างงานไม่มีชื่อผู้สมัคร
140 2044062 นาย ศิวา กันยาสาย พนักงาน ไม่มีชื่อและเลขบนบัตร ประชาชน เอกสารจ้างงานไม่มีชื่อผู้สมัคร
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 1058 หน้าทั้งหมด 21144 รายการ