รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
121 1572866 นาย จตุรงค์ บุญนวล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
122 1572866 นาย จตุรงค์ บุญนวล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
123 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
124 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
125 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
126 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
127 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
128 1573066 น.ส. กัญญาภัทร หาไชย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
129 214284 นายสมยศ โตจุ้ย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214284 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
130 214284 นายสมยศ โตจุ้ย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214284 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
131 214284 นายสมยศ โตจุ้ย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214284 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
132 214284 นายสมยศ โตจุ้ย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214284 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
133 214284 นายสมยศ โตจุ้ย อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214284 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
134 202474 นายสุเชาว์ แสนบุญศิริ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 202474 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
135 202474 นายสุเชาว์ แสนบุญศิริ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 202474 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
136 202474 นายสุเชาว์ แสนบุญศิริ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 202474 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
137 223381 นายพัฒนา พลสวัสดิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
138 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
139 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
140 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ