รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
121 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
122 204450 นายจักรกฤษณ์ กิรัตนรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
123 181011 น.ส.รัตนาภรณ์ แสงกระสินธุ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
124 202023 นายสุริยา มากมี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
125 216896 นายธนัญชัย เกิดนอก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
126 212851 นายฐาณุพงศ์ บุญธนศรัณย์รัช อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
127 1571551 นาย ณัฐชนน ไผ่แสง ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรพนักงาน
128 1571551 นาย ณัฐชนน ไผ่แสง ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรพนักงาน
129 194481 นายนิคม วรรณมูล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
130 194481 นายนิคม วรรณมูล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
131 194481 นายนิคม วรรณมูล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
132 216896 นายธนัญชัย เกิดนอก อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรบำนาญ(สีส้ม)
133 1459844 น.ส. ภัทรวดี ศรศิริ ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
134 1459832 นาย ปณชัย โหมดมณี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
135 1459832 นาย ปณชัย โหมดมณี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
136 1459832 นาย ปณชัย โหมดมณี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
137 165830 นายบุญธรรม วิชิตร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
138 165830 นายบุญธรรม วิชิตร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
139 203401 นายธัญญา สุขผอม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
140 191456 นายประสิทธิ์ คูณหา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ