รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
141 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
142 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
143 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
144 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
145 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
146 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
147 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
148 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
149 2046735 ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด พนักงาน ขาดเอกสาร-ผิดคน
150 223566 นายบุญมา แสงเหมือนเพ็ชร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
151 223575 นายชัยยา สวัสดี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
152 223575 นายชัยยา สวัสดี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
153 218934 นายเอกพร จำรูญทิพวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
154 218934 นายเอกพร จำรูญทิพวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
155 218934 นายเอกพร จำรูญทิพวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
156 1573080 นาย สมปราชญ์ ดีจอหอ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
157 1573080 นาย สมปราชญ์ ดีจอหอ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
158 195620 นายสวัสดิ์ ทิพยดำรงกุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
159 195620 นายสวัสดิ์ ทิพยดำรงกุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
160 195620 นายสวัสดิ์ ทิพยดำรงกุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 1103 หน้าทั้งหมด 22054 รายการ