รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
141 125230 นายสุพล ทับเคลียว อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 125230 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
142 165830 นายบุญธรรม วิชิตร อดีตพนักงาน เอกสาร - ผิดคน
143 121812 นายหาญ รอดมณี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
144 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
145 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
146 171165 นายไพฑูรย์ ยิ้มเนียม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
147 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
148 216880 นายณรงศักดิ์ นุสี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
149 031033 นางแสงจันทร์ ภัทรวิทย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
150 166683 นายกองแพง นึกชัยภูมิ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
151 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
152 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
153 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
154 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
155 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
156 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
157 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
158 100576 นายจำเนียร สุวรรณคงคา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 100576 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
159 216976 นายเถาะ คิดกล้า อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 216976 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
160 0076504 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 905 หน้าทั้งหมด 18092 รายการ