รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
141 207013 นายประวิทย์ คงเดชา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 207013
142 178954 นายสุนันท์ เนตรศาสตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 178954
143 178954 นายสุนันท์ เนตรศาสตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 178954
144 178954 นายสุนันท์ เนตรศาสตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 178954
145 178954 นายสุนันท์ เนตรศาสตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 178954
146 178954 นายสุนันท์ เนตรศาสตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 178954
147 0000000 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน เลขประจำตัวไม่ถูกต้อง
148 208231 นายธีระพล สุการะ อดีตพนักงาน เอกสารแนบ 1 สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแนบ 2 สำเนาบัตรอดีต สีส้ม
149 086131 นายรวย คงขันธ์ อดีตพนักงาน วันเกิด ต้องเป็น 01/01/2482
150 202253 นายมนตรี เข้มสีขำ อดีตพนักงาน
151 167395 นายณรงค์ เส่งถิ่น อดีตพนักงาน
152 167395 นายณรงค์ เส่งถิ่น อดีตพนักงาน
153 167395 นายณรงค์ เส่งถิ่น อดีตพนักงาน
154 167395 นายณรงค์ เส่งถิ่น อดีตพนักงาน
155 001783 นายรัศมี จาดคล้าย อดีตพนักงาน
156 001783 นายรัศมี จาดคล้าย อดีตพนักงาน
157 207181 นายสมเกียรติ สอนไต่แก้ว อดีตพนักงาน
158 207181 นายสมเกียรติ สอนไต่แก้ว อดีตพนักงาน
159 207181 นายสมเกียรติ สอนไต่แก้ว อดีตพนักงาน
160 207181 นายสมเกียรติ สอนไต่แก้ว อดีตพนักงาน
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ