รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
161 0445377 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร บัตรอดีตพนักงาน (สีส้ม)
162 0445377 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร บัตรอดีตพนักงาน (สีส้ม)
163 205402 นายองอาจ หมั่นกิจ อดีตพนักงาน
164 207216 นายสุรพงษ์ สุวรรณแสง อดีตพนักงาน
165 207216 นายสุรพงษ์ สุวรรณแสง อดีตพนักงาน
166 150699 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงาน
167 150699 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงาน
168 150699 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงาน
169 1540966 น.ส. ดลพร สินสม ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงาน
170 1540966 น.ส. ดลพร สินสม ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงาน
171 1540966 น.ส. ดลพร สินสม ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงาน
172 0164715 นาย บัณฑิต พิมานรัตน์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงาน
173 0164715 นาย บัณฑิต พิมานรัตน์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรพนักงาน
174 180306 นายสุพล นพไพบูลย์ อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรบำนาญ(สีส้ม)
175 180306 นายสุพล นพไพบูลย์ อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชนและบัตรบำนาญ(สีส้ม)
176 172144 นายสมพร เวชภูติ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 172144
177 184433 นายอวยชัย สุขมั่น อดีตพนักงาน
178 184433 นายอวยชัย สุขมั่น อดีตพนักงาน
179 184433 นายอวยชัย สุขมั่น อดีตพนักงาน
180 184433 นายอวยชัย สุขมั่น อดีตพนักงาน
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ