รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล วันที่สมัคร
161 2043305 น.ส. ปิยะฉัตร เก็บผิวงาม พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
162 2043305 น.ส. ปิยะฉัตร เก็บผิวงาม พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
163 2043305 น.ส. ปิยะฉัตร เก็บผิวงาม พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
164 2043305 น.ส. ปิยะฉัตร เก็บผิวงาม พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
165 2042583 นาย ชลอ ประสพวงษ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
166 2042284 นาย สาธิต ขำศิริ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
167 2041864 นาย พีรพัชร์ โพธิ์นิล พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
168 2041864 นาย พีรพัชร์ โพธิ์นิล พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
169 2042088 นาย ศราวุุฒิ นิลสาย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
170 2043551 น.ส. วิภาภรณ์ ยาน้อย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
171 2044361 นาย รุ่งรัตน์ ชังช่างเรือ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
172 2046242 นาย ธเนศ บุญเรือง พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2046242 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
173 2043537 น.ส. กันยพร แก้วดวงเล็ก พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
174 2044488 นาย สมัทชัย สิงห์ซอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
175 2044488 นาย สมัทชัย สิงห์ซอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
176 2044488 นาย สมัทชัย สิงห์ซอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
177 2044488 นาย สมัทชัย สิงห์ซอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
178 2044488 นาย สมัทชัย สิงห์ซอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
179 2044488 นาย สมัทชัย สิงห์ซอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
180 2043290 น.ส. นิธิมา แดงมณี พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 1058 หน้าทั้งหมด 21144 รายการ