รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
161 205693 นายทวี เย็นมี อดีตพนักงาน
162 1491072 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรพนักงาน
163 1491072 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรพนักงาน
164 105434 นายสมจิตร ทิพย์ประเสริฐสิน อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 105434
165 6200283 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรพนักงาน
166 092334 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประชาชน และบัตรบำนาญ
167 173645 นายมิลินทร์ มิมหาร อดีตพนักงาน
168 207120 นายสายยนต์ สายทอง อดีตพนักงาน
169 173645 นายมิลินทร์ มิมหาร อดีตพนักงาน
170 173645 นายมิลินทร์ มิมหาร อดีตพนักงาน
171 205304 นางวิไลพร ทองกร อดีตพนักงาน
172 208176 นายสมชาติ งามวัฒนะ อดีตพนักงาน
173 208176 นายสมชาติ งามวัฒนะ อดีตพนักงาน
174 208176 นายสมชาติ งามวัฒนะ อดีตพนักงาน
175 207004 นายจรินทร์ นิลกล่ำ อดีตพนักงาน
176 180502 นายจำปา บุญธรรม อดีตพนักงาน
177 207145 นายสมนึก รังสูงเนิน อดีตพนักงาน
178 207145 นายสมนึก รังสูงเนิน อดีตพนักงาน
179 189512 นายสมศักดิ์ นิยมนนท์ อดีตพนักงาน
180 207145 นายสมนึก รังสูงเนิน อดีตพนักงาน เอกสารแนบไม่ชัด 1 สำเนาบัตรประชาชน 2 สำเนาบัตรอดีต สีส้ม
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ