รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 218961 นายสมชาย พรหมเพศ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 218961 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2 217795 นายประสงค์ แตงสุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
3 217814 นายอำนวย กรอดสุย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 1573717 น.ส. ณัฐริกา มาตร์สร้อย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
5 1573690 นาย ธีระศักดิ์ หงค์นอก ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
6 217875 นายสุภวัฒน์ รัตนคชา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
7 217875 นายสุภวัฒน์ รัตนคชา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
8 217850 นายธีร์ ทัดแก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
9 217850 นายธีร์ ทัดแก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 217850 นายธีร์ ทัดแก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
11 217805 นายฉลอง พูลจวง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
12 223824 นายสมพงษ์ สักคุณา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 210531 นายนิวัติ รงค์ทอง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 0179069 นาย ชัยทัต ขุมเงิน พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
15 1440972 นาย จักรชัย ชูติรัมย์ ลูกจ้าง วันเกิดไม่ตรงกับ บัตร ปชช.
16 182582 นายจรัล โพธิ์พันธ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
17 0642987 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เลขที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับเอกสารบัตรบำนาญ
18 0137384 นาย ชาตรี วงศ์พรหม พนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
19 215856 นายสมชาย ขจายเสาวรภย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
20 1572115 นาย วิสิทธิ์ เป็นสุข ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1113 หน้าทั้งหมด 22242 รายการ