รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 219514 นายโสรัจ สิงห์แก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2 1550703 นาย วิทวัส เอี่ยมแจง ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
3 224253 นายอนุชา เอมใจ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 2048575 นาย ณรงฤทธิ์ จิบหนองแวง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
5 219124 นายชัยเวช ปานะวุุธิ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
6 225143 นายอำนาจ ตรีพจนีย์ อดีตพนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
7 218970 นายประยุทธ โชคปลอดเคราะห์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
8 225002 นายชาญ กำลังเดช อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
9 225081 นายอภิมุข นิมิตรสุนทร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 225081 นายอภิมุข นิมิตรสุนทร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
11 1551020 นาย เนตินัย ใจธรรมดี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
12 1550935 นาย บุญเรืองรัตติพร ขำสุวรรณ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 219400 นายสุวรรณ์ ปักษี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 219400 นายสุวรรณ์ ปักษี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
15 1550791 นาย ศรัณย์ จันทร์เส้ง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
16 1550789 นาย ทศพล ขวัญเมือง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
17 1550818 นาย พีระพงษ์ แก้วคำหงษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
18 224855 นายนิวัฒน์ เมืองคำ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
19 224855 นายนิวัฒน์ เมืองคำ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
20 219523 นายมาณะ วงษ์รีย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1137 หน้าทั้งหมด 22733 รายการ