รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 224554 นายสมเกียรติ อินทวลัญช์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2 224465 นายศักรินทร์ ชาญขุนทด อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
3 218366 นายสัมฤทธิ์ พิบูลย์เดชา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 223931 นายพงศ์พัฒน์ เสน่หา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
5 223922 นายประยูร สุขดำเนิน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
6 224483 นายสรรชาย โอสถานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
7 224511 นายพิชัย พยัคฆะ อดีตพนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
8 224103 นายพิริยพันธุ์ สุทธิจิตร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
9 224182 นายตฤณ สมวัน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 2047727 นาย ทศวรรษ มีบุญ พนักงาน ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
11 223885 น.ส.เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
12 223646 นายอรรณพ ทัตตานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 223080 นายศิวพร ยินดีรักษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 1538511 นาย วุฒิชัย ปัญญาแจ้ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และบัตรประชาชน?
15 223372 นายมงคล อรุณศิริ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
16 223372 นายมงคล อรุณศิริ อดีตพนักงาน ขาดเอกสารบัตรบำนาญ
17 199604 นายธนาเดช รอดพึ่ง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
18 223860 นายสุรชัย พรหมรักษา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
19 223372 นายมงคล อรุณศิริ อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร - บัตรประจำตัวประชาชน
20 217912 นายโสฬส แอบกลิ่นจันทร์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ