รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
1
226245
นายแสน หลงกูนัน
อดีตพนักงาน
 
ขาดเอกสาร - บัตรบำนาญ
2
1460233
น.ส. ชลธิดา จินดามณี
ลูกจ้าง
3
125903
นายสมรวม อ่อนโคกสูง
อดีตพนักงาน
 
ขาดเอกสาร - บัตรบำนาญ
4
193060
นายทองสุข จันทะวงษ์
อดีตพนักงาน
5
1574917
นาย ธวัชชัย ซาทรง
ลูกจ้าง
6
1574711
นาย พงศกร เผือกกล่อม
ลูกจ้าง
7
226220
นายพนม คล้ายไทย
อดีตพนักงาน
8
1574759
นาย นิรันดร์ ฝอยทอง
ลูกจ้าง
9
1574682
นาย คุณานนท์ พรหมอินทร์
ลูกจ้าง
10
1574668
นาย นนทพัทธ์ ฉายเนตร
ลูกจ้าง
11
1574785
น.ส. นันท์นภัส ฉายเนตร
ลูกจ้าง
12
1574656
นาย วงศธร ชูเทียน
ลูกจ้าง
13
1574644
นาย พีระพงษ์ ศูนย์ปาน
ลูกจ้าง
14
1574644
นาย พีระพงษ์ ศูนย์ปาน
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
15
1574644
นาย พีระพงษ์ ศูนย์ปาน
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
16
1514785
นาย สถาพร คชวิพันธ์
ลูกจ้าง
17
225665
นายอภิชาติ เพชรช่วย
อดีตพนักงาน
18
225665
นายอภิชาติ เพชรช่วย
อดีตพนักงาน
19
1460257
น.ส. ชวิศา บุญเติม
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
20
1460257
น.ส. ชวิศา บุญเติม
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ