รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
1 152393 นางประชิต ธนโชติ อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
2 215094 นายสมมาต ทวีลาภ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
3 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448560 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
4 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448560 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
5 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448560 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
6 1448675 นาย ณกฤช ทองเพ็ชร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448675 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
7 1448675 นาย ณกฤช ทองเพ็ชร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448675 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
8 9107867 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรพนักงานหรือหนังสือแต่งตั้ง
9 2013697 นาย นรเศรษฐ์ พงศ์จันทร์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2013697 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
10 196995 นายจำลอง พระวิจิตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 196995 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
11 152393 นางประชิต ธนโชติ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 152393
12 180882 นายแจ่ม ขอพรกลาง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
13 180882 นายแจ่ม ขอพรกลาง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
14 223044 นายปอย อุ่นทรัพย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
15 1573341 นาง ณิชาพัชร์ พึ่งสอนรักษ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
16 0170025 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
17 1573171 นาย มงคล รัดรอดกิจ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
18 180882 นายแจ่ม ขอพรกลาง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
19 1448936 นาย คณาวุธ กุลศลกู้เกียรติ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
20 217716 นายวิโรจน์ จินดานิรดุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ