รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
181 175452 นายสมาน สายวุฒิ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
182 175452 นายสมาน สายวุฒิ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
183 223673 นายไพโรจน์ วัฒนะ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
184 147451 นายดิเรก ท้วมเพิ่มทรัพย์ อดีตพนักงาน ระบุวันเกิดเดือนเกิดผิด หากในบัตร ปชช ไม่ระบุวันเดือนเกิดให้ใส่ 01 มกราคม นะคะ
185 147451 นายดิเรก ท้วมเพิ่มทรัพย์ อดีตพนักงาน ระบุวันเกิดเดือนเกิดผิด หากในบัตร ปชช ไม่ระบุวันเดือนเกิดให้ใส่ 01 มกราคม นะคะ
186 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
187 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
188 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
189 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
190 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
191 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
192 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
193 223735 นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
194 170631 นายปราโมช เชิดชูพงษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
195 170631 นายปราโมช เชิดชูพงษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
196 170631 นายปราโมช เชิดชูพงษ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
197 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
198 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
199 217716 นายวิโรจน์ จินดานิรดุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
200 217716 นายวิโรจน์ จินดานิรดุล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ