รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
181
1574436
น.ส. สุพัตชา เปลี่ยนเวชเฟื่อง
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
182
1574400
นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์เวียง
ลูกจ้าง
183
1449461
น.ส. วิทิตา ป้องคำมี
ลูกจ้าง
184
1574254
นาย ธนายุต วงศ์คุ้มพงษ์
ลูกจ้าง
185
1574321
นาย จักรพันธ์ จุลมะเริง
ลูกจ้าง
186
220730
นายบรรจง ภูสมศรี
อดีตพนักงาน
187
222952
นายจำนงค์ หมวดโพธิ์กลาง
อดีตพนักงาน
188
1574357
นาย ธนาวุฒิ นามบัณฑิต
ลูกจ้าง
 
ขอให้ส่งรูปสัญญาจ้างมาแทนบัตรประจำตัวผู้สอบค่ะ
189
164461
นางนวลเพ็ญ ภู่ระหงษ์
อดีตพนักงาน
190
226165
นายสถาพร เอี่ยมสุวรรณ
อดีตพนักงาน
191
222952
นายจำนงค์ หมวดโพธิ์กลาง
อดีตพนักงาน
 
ขาดเอกสาร - บัตรบำนาญ
192
222952
นายจำนงค์ หมวดโพธิ์กลาง
อดีตพนักงาน
 
ขาดเอกสาร - บัตรบำนาญ
193
220746
นายสามารถ สีเหลือง
อดีตพนักงาน
 
หลักฐานการสมัครไม่ถ
194
1204316
นาย เลิศชาย ทะมาตร์
พนักงาน
 
ขาดเอกสาร - บัตรบำนาญ
195
220675
นายทักษิณ เจริญธรรม
อดีตพนักงาน
196
220666
นายหาญ ทับทิมดำ
อดีตพนักงาน
197
217823
นายบำรุง เอี่ยมสอาด
อดีตพนักงาน
198
1460178
น.ส. สุทธิตา ถนัดงาน
ลูกจ้าง
 
ชื่อ และ พ.ศ. เกิด ไม่ตรงกับในบัตรประชาชน
199
220650
นายบุญส่ง ตะโพวิญญู
อดีตพนักงาน
200
220595
นายพิทักษ์ อ่างทอง
อดีตพนักงาน
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ