รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
21 216915 นายธวัชชัย พงษ์พันธ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
22 1550167 นาย ปรัญชัย ธารีพุฒ พนักงาน ระบุตำแหน่งผิด
23 1460025 น.ส. กนกนภัส วุฒิตานนท์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
24 1550131 นาย ยุทธพงษ์ แบ่งทิศ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
25 1550624 นาย จักรพันธ์ ไวยจะรา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
26 2047349 นาย มูฮัมหมัดฟาอิส ลอแม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
27 1550337 นาย วสุพล ฟองอ่อน ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
28 183552 นายสุรพล ผ่องอำไพ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
29 1550129 นาย ธนาคม ขำแป้ง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
30 189503 นายวิโรจน์ สีฉ่ำ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
31 1550208 นาย ภานุพันธ์ ม่วงมิ่งสุข ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
32 1550208 นาย ภานุพันธ์ ม่วงมิ่งสุข ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
33 1550179 นาย คงกะพัน เนตรจันทร์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
34 1550179 นาย คงกะพัน เนตรจันทร์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
35 1550301 นาย บรรณต พรหมเกิด ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
36 1550296 นาย ศุภกิจ สุขสุเดช ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
37 1550571 นาย ณพงศ์ ฮิเท้ง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
38 1550480 นาย กฤษฎา ประสมศรี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
39 1550090 นาย นพรัตน์ เกิดสุวรรณ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
40 2047210 นาย วิศวะ แก้ววรรณา พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ