รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
21 223796 นายสมสิทธิ์ สมมิตร อดีตพนักงาน ขาดเอกสารบัตรบำนาญและบัตรประชาชน
22 2043850 นาย กิตติพงษ์ เรืองเดชวรคุณ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2043850 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
23 2043850 นาย กิตติพงษ์ เรืองเดชวรคุณ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2043850 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
24 2043850 นาย กิตติพงษ์ เรืองเดชวรคุณ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2043850 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
25 2043850 นาย กิตติพงษ์ เรืองเดชวรคุณ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2043850 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
26 2043850 นาย กิตติพงษ์ เรืองเดชวรคุณ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2043850 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
27 210743 นายมาโนช นวลเศรษฐ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 210743 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
28 218961 นายสมชาย พรหมเพศ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 218961 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
29 218961 นายสมชาย พรหมเพศ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 218961 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
30 1573286 นาย นพรัตน์ เนื้อขาว ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
31 1573171 นาย มงคล รัดรอดกิจ ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
32 1573171 นาย มงคล รัดรอดกิจ ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
33 1573303 นาย กฤษฎา เสวกฉิม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
34 1573195 นาย สามขวัญ วงศ์ชัย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
35 1573391 นาย พิชิต พันธุ์มะณี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
36 223780 นายกิตติศักดิ์ ดีช่วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
37 223780 นายกิตติศักดิ์ ดีช่วย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
38 1573353 นาย ศักดิ์ชัย ผลไม้ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
39 1573353 นาย ศักดิ์ชัย ผลไม้ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
40 1573315 นาย จีรยุทธ ละสา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ