รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
21
1574694
นาย ธนศักดิ์ คำอ่อน
ลูกจ้าง
22
1460257
น.ส. ชวิศา บุญเติม
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
23
1574747
นาย ภาณุพงศ์ สิงห์สาธร
ลูกจ้าง
24
1574747
นาย ภาณุพงศ์ สิงห์สาธร
ลูกจ้าง
25
1574826
น.ส. ศิวิมล อยู่สุข
ลูกจ้าง
26
220755
นายอรัญ พิศอาด
อดีตพนักงาน
27
217282
นายวันชัย ทองฉาย
อดีตพนักงาน
28
1574761
นาย นรภัทร บุญวโรรัตน์
ลูกจ้าง
29
220835
นายทัฒนา สมจิตร
อดีตพนักงาน
30
226290
นายแมน มณีวงษ์
อดีตพนักงาน
31
1574723
นาย อัษฎาวุธ สวนจันทร์
ลูกจ้าง
32
176032
นายเจษฎา หิรัญรัตน์
อดีตพนักงาน
33
176032
นายเจษฎา หิรัญรัตน์
อดีตพนักงาน
34
176032
นายเจษฎา หิรัญรัตน์
อดีตพนักงาน
35
135436
นายประกอบ ทรัพย์บางยาง
อดีตพนักงาน
36
226334
นายสันทบ เขมาวาศน์
อดีตพนักงาน
 
ขาดเอกสาร - บัตรบำนาญ
37
220331
นายมนตรี แก้วคำ
อดีตพนักงาน
38
220862
นายพิษณุ บูรณกูล
อดีตพนักงาน
39
050302
นายเวก ทรัพย์มี
อดีตพนักงาน
 
เดือนเกิดไม่ตรงกับในบัตรประชาชน กรุณาใช้ 1 มกราคม
40
122914
นายประเสริฐ ดำรงค์สุข
อดีตพนักงาน
 
เดือนเกิดไม่ตรงกับในบัตรประชาชน กรุณาใช้ 1 มกราคม
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ