รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
41 1573315 นาย จีรยุทธ ละสา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
42 1573315 นาย จีรยุทธ ละสา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
43 1573327 นาย สถาพร สินธ์ประเสริฐ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
44 1573250 นาย อนันธชัย บุญอารีย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
45 1573250 นาย อนันธชัย บุญอารีย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
46 1573250 นาย อนันธชัย บุญอารีย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
47 1573274 นาย สันติ มาศรี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
48 1573274 นาย สันติ มาศรี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
49 1573262 นาย เอก แย้มยล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
50 1573236 นาย เอกรินทร์ คำมะลา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
51 1573224 นาย กฤธิเดช ครองพลอย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
52 1573224 นาย กฤธิเดช ครองพลอย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
53 1573224 นาย กฤธิเดช ครองพลอย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
54 1573224 นาย กฤธิเดช ครองพลอย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
55 1573224 นาย กฤธิเดช ครองพลอย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
56 1573224 นาย กฤธิเดช ครองพลอย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
57 1573183 นาย อัครพนธ์ ภาคภูมิทอง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
58 1573200 นาย ศุภชัย สุวรรณดี ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
59 1448871 นาย ยงยุทธ ศรีสมา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
60 1573377 นาย ภาณุพงษ์ รุ่งโรจน์พาณิชย์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ