รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
41
1574735
นาย นิธิศักดิ์ สิงห์กุล
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
42
212400
นายสมพงษ์ หลักแก้ว
อดีตพนักงาน
43
226236
นายจิรายุ วิทยเบ็ญจางค์
อดีตพนักงาน
44
220853
นายกวีวัจน์ จันทร์เหลือง
อดีตพนักงาน
45
220801
นายณัชพล ภู่เต็ง
อดีตพนักงาน
46
158494
นางสง่า ประเสริฐศรี
อดีตพนักงาน
 
วันเกิดไม่ตรงกับในบัตรประชาชน
47
166170
นายสำราญ นกยูงทอง
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 166170 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
48
0128785
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
อดีตพนักงาน
 
เลขบำนาญคือเลข 166170 นะคะ
49
107100
นายสนั่น สิงห์ปรุ
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 107100 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
50
226263
นายปรเมศ จรูญฉาย
อดีตพนักงาน
 
ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
51
074435
นายนิพนธ์ ประชาสิทธิ์
อดีตพนักงาน
52
179322
นายสุภาพ ผิวงาม
อดีตพนักงาน
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
53
1574709
นาย สิทธินนท์ มั่งคั่ง
ลูกจ้าง
54
1551329
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ลูกจ้าง
55
1574838
นาย วิชญะ เอี่ยมแสงวัฒนา
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
56
226263
นายปรเมศ จรูญฉาย
อดีตพนักงาน
57
1460245
นาย อลงกรณ์ เลาะหนับ
ลูกจ้าง
58
226254
นายสุวรรณ สวัสดิการ
อดีตพนักงาน
59
1574802
นาย ดิเรกฤทธิ์ ชื่นจิตร
ลูกจ้าง
60
1574670
นาย วรวุฒิ วงษ์สามารถ
ลูกจ้าง
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ