รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว



หากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
41 2047519 นาย พุฒิพงศ์ ใจละออ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2047519 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
42 2047636 นาย ศิรภัทร มีศิริ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
43 2047428 นาย คณุตม์ สมะบุณยะ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
44 2047557 นาย ทิวากร นวนแก้ว พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
45 2047519 นาย พุฒิพงศ์ ใจละออ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
46 2047442 นาย ศิลป์ชัย ขาวสง่า พนักงาน แนบเอกสารผิด บัตรประชาชนไม่ตรงกับเลข ทสค. ที่ระบุ
47 2047466 นาย ทรงเกียรติ ขวัญเมือง พนักงาน แนบเอกสารผิด บัตรประชาชนไม่ตรงกับเลข ทสค. ที่ระบุ
48 2047179 นาย ศุภกฤต พันธ์มาลา พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
49 2047662 นาย สตางค์ ขาวสังข์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
50 2047650 นาย ณัชพล ศิริสุข พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
51 2047648 นาย ธัญญวิทย์ แก้วลาย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
52 2047636 นาย ศิรภัทร มีศิริ พนักงาน เอกสารไม่ตรงกับชื่อผู้สมัคร
53 2047624 นาย ชัยวัฒน์ แก้วกุลศรี พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
54 2047612 นาย ภัทรพงษ์ ถาพร พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
55 2047600 นาย สุทธิรักษ์ หงส์อ้าย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
56 2047595 นาย วิศวะ เทพพิทักษ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
57 2047583 นาย วสิฐ เรืองน้อย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
58 2047571 นาย ณัฐพงศ์ ทิรา พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
59 2047569 นาย ณัฐกานต์ กำทอง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
60 2047557 นาย ทิวากร นวนแก้ว พนักงาน ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ