รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 1573389 น.ส. ปนัดดา เชื้อกลาง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
62 1573303 นาย กฤษฎา เสวกฉิม ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - บัตรประจำตัวประชาชน และสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
63 1573303 นาย กฤษฎา เสวกฉิม ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - บัตรประจำตัวประชาชน และสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
64 1573303 นาย กฤษฎา เสวกฉิม ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - บัตรประจำตัวประชาชน และสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
65 1573303 นาย กฤษฎา เสวกฉิม ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - บัตรประจำตัวประชาชน และสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
66 1460013 นาย โชคชัย แพฟืน ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
67 1448936 นาย คณาวุธ กุลศลกู้เกียรติ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
68 1573248 นาย พงษ์ดนัย พรหมทา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
69 1573391 นาย พิชิต พันธุ์มะณี ลูกจ้าง ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
70 1573212 นาย รุจิธร อินขาว ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
71 1573365 นาย เก่ง จารพุ่ม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
72 1448869 นาย วรพจน์ รามสูต ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
73 1448857 นาย เอกธวัช ฤทธิ์สุวรรณ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
74 223486 นายณิวัฒน์ สุวรรณศร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
75 223486 นายณิวัฒน์ สุวรรณศร อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
76 147453 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด
77 131940 นายสุริยะ ศรีโสดา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
78 131940 นายสุริยะ ศรีโสดา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
79 217761 นายสวาทส์ ศิริจันทึก อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
80 181585 นายสมบัติ บัวดี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ