รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 2047545 นาย สหัสวัต ภิรมย์กิจ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
62 2047533 นาย ศุภกิจ อูปแก้ว พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
63 2047521 นาย เกริกศักดิ์ อาคะโรจน์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
64 2047507 นาย ณัฐพล เจริญใจ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
65 2047492 นาย ธนากร โพธิ์นิล พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
66 2047480 นาย ศักดิ์ชัย เณรบำรุง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
67 2047478 นาย พีรธัช ขาวสง่า พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
68 2047466 นาย ทรงเกียรติ ขวัญเมือง พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
69 2047442 นาย ศิลป์ชัย ขาวสง่า พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
70 2047430 นาย ธีรชัย สุขทั่วญาติ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
71 1550533 นาย กานต์ ขุนพินิจ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
72 2047624 นาย ชัยวัฒน์ แก้วกุลศรี พนักงาน วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับบัตรประขาชน
73 2047416 นาย ประพัฒน์พงษ์ คำภา พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
74 2047210 นาย วิศวะ แก้ววรรณา พนักงาน ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร
75 2047260 นาย จุติกร เต็มศักดิ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
76 2047284 นาย สุนทร มุจรินทร์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
77 2047155 นาย ภราดร บุญครุฑ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
78 2047351 นาย วินัย จำปากลาย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
79 2047284 นาย สุนทร มุจรินทร์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
80 2047272 นาย วีรเจษฎ์ สอนสังข์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ