รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
61
1449497
น.ส. อัญชิสา รัตนคช
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
62
1449514
น.ส. ณัฏฐากร แตงเลี่ยน
ลูกจ้าง
63
1574864
น.ส. วัลลี อินตา
ลูกจ้าง
64
0128785
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
อดีตพนักงาน
 
ระบุเลขบำนาญไม่ตรงตามหน้าบัตร
65
212400
นายสมพงษ์ หลักแก้ว
อดีตพนักงาน
66
0128785
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
อดีตพนักงาน
 
ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน หากหน้าบัตรไม่ระบุวันและเดือนเกิดให้ใส่เป็นวันที่ 1 มกราคม
67
166170
นายสำราญ นกยูงทอง
อดีตพนักงาน
 
เอกสารบัตรบำนาญ(สีส้ม) ไม่ชัดเจน
68
193386
นายพงศธร ซื่อสกุล
อดีตพนักงาน
69
220853
นายกวีวัจน์ จันทร์เหลือง
อดีตพนักงาน
70
1574618
นาย สมโชค คร่ำสุข
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
71
1574618
นาย สมโชค คร่ำสุข
ลูกจ้าง
 
ขาดเอกสาร - สัญญาจ้างที่เขียนรายละเอียดหน้าแรก หรือเอกสารที่มีรายชื่อของผู้สมัคร และบัตรประชาชน
72
183880
นายสมหวัง เหมือนปรีชา
อดีตพนักงาน
73
1574606
นาย เอกพงษ์ กรุยกระโทก
ลูกจ้าง
74
218473
นายเพิ่มศักดิ์ ผาสุข
อดีตพนักงาน
75
123601
นายจิราวุธ โตวิสุทธิ์
อดีตพนักงาน
76
220614
นายพีระ แพ่งคำ
อดีตพนักงาน
77
0201874
ด.ต. ชาญชัย ชื่นชมน้อย
พนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 0201874 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
78
170425
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
อดีตพนักงาน
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
79
090546
นายสมศักดิ์ โมราม่วง
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 090546 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
80
090546
นายสมศักดิ์ โมราม่วง
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 090546 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ