รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
81
121901
นายสุนันท์ นรแจ่ม
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 121901 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
82
143164
นายสำเนียง ดีนก
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 143164 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
83
202474
นายสุเชาว์ แสนบุญศิริ
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 202474 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
84
099380
นายทวีพงษ์ ลาดสุวรรณ
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 099380 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
85
214966
นายสมปอง สุขอ้น
อดีตพนักงาน
86
201593
นายประทวน คำประสิทธิ์
อดีตพนักงาน
87
201593
นายประทวน คำประสิทธิ์
อดีตพนักงาน
 
ภาพเอกสารไม่ชัด ตรวจสอบไม่ได้
88
186053
นายนิกร เพชรมณี
อดีตพนักงาน
 
เลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับเอกสารบัตรประชาชน
89
144515
นายสุขุม เรี่ยมแสน
อดีตพนักงาน
 
ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน หากหน้าบัตรไม่ระบุวันและเดือนเกิดให้ใส่เป็นวันที่ 1 มกราคม
90
147476
นายลิขิต พลเสน
อดีตพนักงาน
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
91
141455
นายสุรวัฒน์ หฤทัย
อดีตพนักงาน
 
ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน หากหน้าบัตรไม่ระบุวันและเดือนเกิดให้ใส่เป็นวันที่ 1 มกราคม
92
202296
นายจรัญ เขียวคำ
อดีตพนักงาน
93
184025
นายบุญจันทร์ นามทอง
อดีตพนักงาน
94
179675
นายอิ่ม แช่มพุธทรา
อดีตพนักงาน
95
134131
นายสมหมาย ชื่นสกุล
อดีตพนักงาน
 
ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน หากหน้าบัตรไม่ระบุวันและเดือนเกิดให้ใส่เป็นวันที่ 1 มกราคม
96
147485
นายไสว โพธิ์งาม
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 147485 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
97
147485
นายไสว โพธิ์งาม
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 147485 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
98
147485
นายไสว โพธิ์งาม
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 147485 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
99
157091
นางเนาวรัตน์ น้ำไชยศรี
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 157091 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
100
051394
นายณัฐวุฒิ ตานะวงศ์
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 051394 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ