รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 223646 นายอรรณพ ทัตตานนท์ อดีตพนักงาน ขาดเอกบัตรประชาชน
82 205196 นายศรศักดิ์ สุปินชมภู อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
83 205196 นายศรศักดิ์ สุปินชมภู อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
84 153053 นายนิธิ บุญรอด อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
85 004063 นายธนะสิทธิ์ แดงสังวาลย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
86 1528956 นาย วิรัตน์ รักด่านกลาง ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
87 1573157 นาย พงษ์ศักดิ์ ทือเกาะ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
88 213652 นายชลิต ไชยศิริ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
89 214250 นายสุรพงษ์ ลายเงิน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
90 215085 นายยงยุทธ ง่วนไตรรัตน์ อดีตพนักงาน เอกสารบัตรบำนาญ - ไม่มีเลข บำนาญ
91 217725 นายสุวิทย์ ลาดบูรณ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
92 192825 นายวินัย สุขสินธุ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
93 206556 นายสมชาย บุญใจ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรบำนาญและบัตรประชาชน
94 0170025 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
95 0170025 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
96 0170025 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
97 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง ระบุรายละเอียดหน้าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะ
98 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง ระบุรายละเอียดหน้าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะ
99 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง ระบุรายละเอียดหน้าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะ
100 1448728 นาย ชุติพงษ์ ไทรแก้ว ลูกจ้าง ระบุรายละเอียดหน้าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะ
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ