รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 2047399 ว่าที่ร.ต. สุวัจน์ ชะเอม พนักงาน ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชน
82 2047387 นาย สิริชัย ทรงเจริญ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
83 2047246 นาย กมนนัทธ์ โชติกวนิช พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
84 2047404 นาย ชาคริศ สมั่น พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
85 2047313 นาย นครินทร์ สมพรหม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
86 2047284 นาย สุนทร มุจรินทร์ ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
87 2047167 นาย ยุทธนา ขาวฉวี พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
88 1550557 นาย พีระพัฒ แซ่จิ๋ว ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
89 2047246 นาย กมนนัทธ์ โชติกวนิช ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
90 1550272 นาย ทิวากร โมตเหลี่ยม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
91 1550612 นาย เกษมสันต์ ผดุงชอบ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
92 1550648 นาย สมชาย เทียนชุบ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
93 1550650 นาย สรายุทธ ตระกลวิทยากิจ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
94 1550600 นาย ปรมินทร์ สำราญจิตร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
95 2047181 นาย สุริโย สีขาว พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
96 2047208 นาย ชญานนท์ สมจิตร พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
97 2047296 นาย อานุภาพ จุฬคุปต์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
98 2047399 ว่าที่ร.ต. สุวัจน์ ชะเอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
99 2047399 ว่าที่ร.ต. สุวัจน์ ชะเอม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
100 2047258 นาย เลอโดม ด่านดอน พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ