รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
101
143910
นายจำปี อนันต์นิล
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 143910 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
102
129886
นายสุรินทร์ ทิมประทุม
อดีตพนักงาน
 
วัน,เดือนเกิดไม่ตรงกับในบัตรประชาชน
103
194285
นายปฏิมา มณีโชติ
อดีตพนักงาน
104
090671
นายเทพ จิตต์ไพศาล
อดีตพนักงาน
 
ปีเกิดไม่ตรงกับในบัตรประชาชน
105
176262
นายนิพนธ์ ภาคากิจ
อดีตพนักงาน
106
220773
นายเอก ยังพลขันธ์
อดีตพนักงาน
107
092645
นายณรงค์ ปานประเสริฐ
อดีตพนักงาน
 
กรุณาใส่วันเดือนปีเกิดตามเอกสารบัตรประชาชน
108
1574345
นาย กีรติ เชิดชัยภูมิ
ลูกจ้าง
109
176262
นายนิพนธ์ ภาคากิจ
อดีตพนักงาน
110
226192
นายชูชาติ พระเทพ
อดีตพนักงาน
111
1574450
นาย กฤศ คงนวล
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
112
105124
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
อดีตพนักงาน
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
113
1574541
นาย วุฒิศักดิ์ พุฒละ
ลูกจ้าง
114
226174
นายปวเรศร์ บัวทอง
อดีตพนักงาน
115
105124
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 105124 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
116
143910
นายจำปี อนันต์นิล
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 143910 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
117
099380
นายทวีพงษ์ ลาดสุวรรณ
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 099380 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
118
220623
นายสมนึก รักนาค
อดีตพนักงาน
119
1574319
นาย ปวรรุจ มาเยอะ
ลูกจ้าง
120
1574498
นาย ปฐวี ทอนไธสง
ลูกจ้าง
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ