รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
121 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
122 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
123 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
124 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
125 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
126 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
127 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
128 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
129 2042533 นาย สิทธิโชค ม่านสะอาด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042533 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
130 2046486 ด.ต. กิตติธร พุทธรักษา พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2046486 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
131 2046486 ด.ต. กิตติธร พุทธรักษา พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2046486 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
132 2046486 ด.ต. กิตติธร พุทธรักษา พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2046486 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
133 1552622 นาย สุรศักดิ์ นาคงาม ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
134 1515052 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
135 2045236 นาย กันตพงศ์ นุ่มน้อย พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045236 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
136 2045236 นาย กันตพงศ์ นุ่มน้อย พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045236 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
137 2045236 นาย กันตพงศ์ นุ่มน้อย พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045236 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
138 2045236 นาย กันตพงศ์ นุ่มน้อย พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045236 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
139 2041644 นาย เมธัส คล้ายนิล พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2041644 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
140 2045626 นาย สุรเยนท์ จิตร์เพิ่ม พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ