รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
121 1550301 นาย บรรณต พรหมเกิด ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
122 1550296 นาย ศุภกิจ สุขสุเดช ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
123 1550088 นาย เกียรติศักดิ์ เมฆส่วน ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
124 1550105 นาย สุวิน เชื้อผู้ดี ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
125 1550076 นาย พระวาทะ โกวรรณ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
126 1550117 นาย พงษ์ศิริ นิลเกิดเย็น ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
127 1550064 นาย ปฏิภาณ อุยสันติวงศ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
128 223762 นายมานพ ฤทธิ์เต็ม อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
129 0293300 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
130 2047272 นาย วีรเจษฎ์ สอนสังข์ พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
131 2047222 นาย สหรัฐ งามพรม พนักงาน แนบเอกสารผิด
132 217795 นายประสงค์ แตงสุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
133 217795 นายประสงค์ แตงสุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
134 218961 นายสมชาย พรหมเพศ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 218961 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
135 217795 นายประสงค์ แตงสุวรรณ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
136 217814 นายอำนวย กรอดสุย อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
137 1573717 น.ส. ณัฐริกา มาตร์สร้อย ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
138 1573690 นาย ธีระศักดิ์ หงค์นอก ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
139 217875 นายศุภวัฒน์ รัตนคชา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
140 217875 นายศุภวัฒน์ รัตนคชา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ