รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
121
220844
นายธีระศักดิ์ นุสี
อดีตพนักงาน
122
1574369
นาย อุทิศ จันดา
ลูกจ้าง
123
220561
นายพรศักดิ์ ตันตระกูล
อดีตพนักงาน
124
226192
นายชูชาติ พระเทพ
อดีตพนักงาน
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
125
1574383
นาย รณกร แสนน้อย
ลูกจ้าง
126
1574589
น.ส. พัทธนันท์ เพ็ชร์อินทร์
ลูกจ้าง
127
0153259
นาย สมควร วรคามินทร์
พนักงาน
128
1574486
นาย เอกพงษ์ บวกโพธิ์
ลูกจ้าง
129
1449382
น.ส. ญานิดา สินธุพรม
ลูกจ้าง
130
1574462
นาย นัฐพล รอดประยูร
ลูกจ้าง
131
1574539
นาย วีระพงศ์ ทวีสุข
ลูกจ้าง
132
1574436
น.ส. สุพัตชา เปลี่ยนเวชเฟื่อง
ลูกจ้าง
133
1574503
น.ส. บุษยมาศ เปี่ยมแจง
ลูกจ้าง
134
1574515
น.ส. ชลธิชา ชำนิสุทธิ์
ลูกจ้าง
135
1574266
นาย วรายุทธ สมีแจ่ม
ลูกจ้าง
136
215174
นายวิรัตน์ จุลภักดิ์
อดีตพนักงาน
 
เดือนเกิดไม่ตรงกับในบัตรประชาชน
137
1574620
นาย ศุภวิชญ์ โชตะนา
ลูกจ้าง
138
1574498
นาย ปฐวี ทอนไธสง
ลูกจ้าง
 
ชื่อไม่ตรงกับในบัตรประชาชน
139
1574527
นาย ธนพล บุญดีศิริพันธ์
ลูกจ้าง
140
192754
นายชนะกิจ ดาวเจริญ
อดีตพนักงาน
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ