รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
141 2045690 นาย ธนากร ชินะอาชว์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045690 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
142 2045470 นาย มานัส ทั่งรอด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045470 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
143 2045470 นาย มานัส ทั่งรอด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045470 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
144 2045470 นาย มานัส ทั่งรอด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045470 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
145 2045470 นาย มานัส ทั่งรอด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045470 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
146 2045470 นาย มานัส ทั่งรอด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045470 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
147 2042911 นาย พรพล สุภารัตน์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042911 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
148 2042911 นาย พรพล สุภารัตน์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042911 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
149 2042911 นาย พรพล สุภารัตน์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042911 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
150 2042911 นาย พรพล สุภารัตน์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2042911 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
151 2045640 นาย วุฒินันท์ คำบาง พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045640 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
152 2042351 นาย ปุณณรัตน์ บุตรดี พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
153 2042351 นาย ปุณณรัตน์ บุตรดี พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
154 2045755 นาย ธนะพันธ์ จุนขุนทด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045755 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
155 2045755 นาย ธนะพันธ์ จุนขุนทด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045755 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
156 2045755 นาย ธนะพันธ์ จุนขุนทด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045755 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
157 2045755 นาย ธนะพันธ์ จุนขุนทด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045755 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
158 2045755 นาย ธนะพันธ์ จุนขุนทด พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045755 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
159 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
160 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ