รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
141
170036
นายอุไร ประสงค์พันธ์
อดีตพนักงาน
142
170036
นายอุไร ประสงค์พันธ์
อดีตพนักงาน
143
1574448
น.ส. ลัดดาวัลย์ เข้มแข็ง
ลูกจ้าง
144
215174
นายวิรัตน์ จุลภักดิ์
อดีตพนักงาน
145
198705
นายสุพจน์มณี เรืองอุดม
อดีตพนักงาน
146
198705
นายสุพจน์มณี เรืองอุดม
อดีตพนักงาน
147
1574591
นาย สุกนต์ธี สุขสา
ลูกจ้าง
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1574591 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
148
226156
นายทิพย์ แก้วจวง
อดีตพนักงาน
 
เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 226156 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
149
1574395
นาย สุมิตรชัย สุขตะ
ลูกจ้าง
150
1574474
น.ส. ประภาพร จ่ายประหยัด
ลูกจ้าง
151
1574292
นาย เดชาวัฒน์ พุดลา
ลูกจ้าง
152
1574539
นาย วีระพงศ์ ทวีสุข
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
153
1574539
นาย วีระพงศ์ ทวีสุข
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
154
1574618
นาย สมโชค คร่ำสุข
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
155
1574618
นาย สมโชค คร่ำสุข
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
156
1449382
น.ส. ญานิดา สินธุพรม
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
157
1460104
น.ส. ปริญญาพร เลสัก
ลูกจ้าง
158
220632
นายประสิทธิ์ น้อยนิ่ม
อดีตพนักงาน
159
1449447
นาย ธวัชชัย ฝ่ายจตุรัด
ลูกจ้าง
160
1449459
น.ส. มีนา ต่ำตานี
ลูกจ้าง
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ