รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
141 217850 นายธีร์ ทัดแก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
142 217850 นายธีร์ ทัดแก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
143 217850 นายธีร์ ทัดแก้ว อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
144 217805 นายฉลอง พูลจวง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
145 223824 นายสมพงษ์ สักคุณา อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
146 210531 นายนิวัติ รงค์ทอง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
147 0179069 นาย ชัยทัต ขุมเงิน พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
148 1440972 นาย จักรชัย ชูติรัมย์ ลูกจ้าง วันเกิดไม่ตรงกับ บัตร ปชช.
149 182582 นายจรัล โพธิ์พันธ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
150 0642987 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เลขที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับเอกสารบัตรบำนาญ
151 0137384 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน ขาดเอกสารหน้าบัตรบำนาญ
152 215856 นายสมชาย ขจายเสาวรภย์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
153 1572115 นาย วิสิทธิ์ เป็นสุข ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
154 1572115 นาย วิสิทธิ์ เป็นสุข ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
155 0196859 นาย อุทัย อุทาทัย พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
156 1572115 นาย วิสิทธิ์ เป็นสุข ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
157 215794 นายประวัติ ยมสงค์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
158 0282490 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน เลขบำนาญไม่ตรงกับในเอกสาร
159 1446146 นาย พลพงศ์ พัฒนสุวรรณ์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
160 2001395 ด.ต. วีระ แฝงจันดา พนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ