รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
161 1515052 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และสัญญาจ้างงานหรือบัตรพนักงาน
162 1573315 นาย จีรยุทธ ละสา ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1573315 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
163 1572799 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1572799 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
164 223815 นายสิทธิพร อ่ำศรี อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
165 1488479 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
166 223796 นายสมสิทธิ์ สมมิตร อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 223796 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
167 223815 นายสิทธิพร อ่ำศรี อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรบำนาญ(สีส้ม)
168 222943 นายอภิรมย์ สูหลง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
169 222943 นายอภิรมย์ สูหลง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
170 089553 นายธวัช ตันสมบูรณ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
171 1552684 นาย ณรงค์ แพรงสันเทียะ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และเอกสารบัตรประชาชน
172 1552696 นาย สันติ ฉิมมา ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
173 1552701 นาย รัชชานนท์ พันธุรักษ์ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และ หน้าบัตรประชาชน
174 1552701 นาย รัชชานนท์ พันธุรักษ์ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน และ หน้าบัตรประชาชน
175 1573470 นาย พสิษฐ์ แสงสัตตรัตน์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
176 1573585 นาย ธเนศ อุ่นเทศ ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน (หน้าแรก)?ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
177 1573420 น.ส. เสาวลักษณ์ สดชื่น ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
178 1448950 นาย รัฐพงศ์ สุพร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
179 1448730 นาย ณัฐพงษ์ เปรมกมล ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
180 223771 นายเมธี รงค์ทอง อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ