รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
161 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
162 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
163 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
164 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
165 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
166 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
167 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
168 2045054 นาย กฤษณะ เจียมวงศ์ พนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 2045054 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
169 2045169 นาย จักรพันธ์ หมั่นขีด พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
170 2045169 นาย จักรพันธ์ หมั่นขีด พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
171 2044505 นาย สุจินดา ตังตา พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประชาชนกับบัตรพนักงานหรือคำสั่งแต่งตั้ง
172 213536 นายเทอดศักดิ์ เกสูงเนิน อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 213536 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
173 213536 นายเทอดศักดิ์ เกสูงเนิน อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 213536 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
174 218961 นายสมชาย พรหมเพศ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 218961 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
175 147415 นายนิยม เปล่งเสียง อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 147415 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
176 218961 นายสมชาย พรหมเพศ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 218961 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
177 175452 นายสมาน สายวุฒิ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 175452 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
178 175452 นายสมาน สายวุฒิ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 175452 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
179 214382 นางรัตติชา ชอบสันติสุข อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214382 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
180 214382 นางรัตติชา ชอบสันติสุข อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 214382 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 1109 หน้าทั้งหมด 22165 รายการ