รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

#
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ประเภท
การพิจารณา
เหตุผล
161
191130
นายนพเก้า สังข์ทอง
อดีตพนักงาน
162
191130
นายนพเก้า สังข์ทอง
อดีตพนักงาน
163
1574357
นาย ธนาวุฒิ นามบัณฑิต
ลูกจ้าง
164
220746
นายสามารถ สีเหลือง
อดีตพนักงาน
165
220721
นายสุวิทย์ ธนาภูกิจ
อดีตพนักงาน
166
1574307
นาย สุวิทย์ ศรีมาศ
ลูกจ้าง
167
1449485
นาง กำไลเงิน ทรัพย์เมือง
ลูกจ้าง
168
2049505
นาย วัชระ คุ้มวงศ์
ลูกจ้าง
169
1574333
นาย สมพร พิมพลชาย
ลูกจ้าง
170
1449435
นาง รุ้งทิวา ท้าวนอก
ลูกจ้าง
171
1449435
นาง รุ้งทิวา ท้าวนอก
ลูกจ้าง
172
1574577
นาย กุญช์เดชน์ เฮงเจริญ
ลูกจ้าง
173
1574565
น.ส. ศศิธร คล้ายทับทิม
ลูกจ้าง
174
1574424
นาย กรวิชญ์ ลือเดช
ลูกจ้าง
175
1574553
น.ส. มนชิดา จันทร์เกษมสุข
ลูกจ้าง
176
1574280
เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ลูกจ้าง
177
1574412
นาย กฤษณะชัย กระเจียงหอม
ลูกจ้าง
178
1574412
นาย กฤษณะชัย กระเจียงหอม
ลูกจ้าง
179
1574448
น.ส. ลัดดาวัลย์ เข้มแข็ง
ลูกจ้าง
 
แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรพนักงานหรือสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
180
1574371
นาย อามาริช โชโตวงษ์
ลูกจ้าง
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 1188 หน้าทั้งหมด 23760 รายการ